Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Η εξίσωσις των συναλλαγών (έτος : 1 9 7 1)

Η εξίσωσις των συναλλαγών (έτος : 1 9 7 1)

Οι ξενόγλωσσες επιγραφές στη Νάξο (1 9 8 7)

Οι ξενόγλωσσες επιγραφές στη Νάξο (1 9 8 7 )

Περιήγηση και περιβάλλον στη Νάξο (1 9 9 0 )

Περιήγηση και περιβάλλον στη Νάξο (1 9 9 0 )

Ναξιακοί σύλλογοι και Τύπος (1 9 9 3 )

Η θεματογραφία του Κυκλαδικού Τύπου (1 9 9 4 )

Η θεματογραφία του κυκλαδικού Τύπου (1 9 9 4 )

Γεννήσεις και θάνατοι στις Κυκλάδες (2 0 1 5 )

Η δημογραφική κατάρρευση της Κορωνίδος (2 0 1 3 )